×

آموزش استفاده از کلاس آنلاین(دبیر)

آموزش استفاده از پنل دانش آموزان (مدیر)

آموزش استفاده از کلاس آنلاین(دانش آموز)

آموزش استفاده از پنل دانش آموزان (دبیر)

درصد رضایت مشتریان

عکس هایی از کلاس های آنلاین

آموزش آنلاین

آموزش به صورت زنده از سراسر دنیا

وبینار

برگزاری سمینار به صورت آنلاین

جلسات مجازی

ارتباط زنده با همکاران در سراسر دنیا

قابلیت ها

ارتباط شنیداری و دیداری

اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ

اشتراک گذاری فایل های صوتی و تصویری

نمایش اسلایدی

وایت برد با پشتیبانی از قلم نوری

به اشتراک گذاری فایل با قابلیت دانلود